فهرست اطلاعیه‌های دکتر محمد مهرشاد
 
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱نمونه سوال بیوشیمی 2۱۳۹۳/۰۲/۲۹ - ۰۸:۰۲:۰۲۱۴۸ بار
۲درج صحیح نام دانشگاه در مقالات۱۳۹۰/۰۳/۰۴ - ۰۸:۵۳:۵۶۲۲۴ بار