فهرست سوالات پرسیده‌شده از عباس فرهادي زاده
طرح سوال جدید    
تعدادکل خوانده شده خوانده نشده پاسخ داده پاسخ نداده
۱۶ ۱۰ ۶ ۷ ۹
هیچ سوالی برای نمایش دادن پیدا نشد.