فهرست سوالات پرسیده‌شده از رضا حيدري
طرح سوال جدید    
تعدادکل خوانده شده خوانده نشده پاسخ داده پاسخ نداده
۱۴ ۱۳ ۱ ۳ ۱۱