فهرست سوالات پرسیده‌شده از سيد جواد احمدي نژاد
طرح سوال جدید    
تعدادکل خوانده شده خوانده نشده پاسخ داده پاسخ نداده
۲ ۲ ۰ ۱ ۱