فهرست دروس ارائه شده توسط دکتر محمد مهرشاد
 
ردیفنام درسمشاهده جزئیات
۱ اصول بیوشیمیجزئیات
۲ سمینارجزئیات
۳ شیمی آلی 1 (دارویی)جزئیات
۴ شیمی آلی 1 (ژنتیک)جزئیات
۵ شیمی آلی 2 (ژنتیک)جزئیات
۶ شیمی آلی پیشرفتهجزئیات
۷ شیمی هتروسیکلیکجزئیات